Randlevskolen


Randlevskolen er en friskole i Odder, hvor undervisningen er aldersintegreret, hvor fysisk aktivitet er en del af den boglige undervisning og hvor dit barn kan starte, når det er klar.


Brugen af iPads og MacBooks er en naturlig del af undervisningen og anvendes som en del af nutidens penalhus. Alle elever får udleveret en iPad (indskolingen) eller en Macbok(mellemtrin og udskoling) når de starter på skolen.Skole uden skældud


Randlevskolen arbejder målrettet mod at være en skole uden skældud. Vi møder børn og voksne ud fra en anerkendende tilgang med smil og nysgerrighed.

Fællesskab, respekt og dialog er grundlæggende værdier i vores daglige arbejde med hinanden.

Hvad vi gør ...

Små klasser max 16 elever


Vi ønsker at have små klasser på alle årgange. Derfor er der max 16 elever pr.  klasse.

Det giver lærerne god tid til hver enkelt elev på trivselsmæssigt og fagligt.

Mobilfri skole og SFO


Vi har besluttet, at vi gerne vil være sammen i den analoge verden. Derfor er skolen mobilfri. Det betyder, at eleverne afleverer deres mobiltelefoner inden skolestart. De bliver låst væk og afleveres tilbage til eleverne efter SFO tiden og til de store elever, når de har fri fra skolen.

Istedet for at kigge ned i sin telefon bruger eleverne tiden til leg og fællesaktiviteter på tværs af alder og køn.

Elever, der er ordblinde og som bruger deres mobiltelefon som læse-, skriveteknologisk værktøj er undtaget fra denne regel. Der kan også være undervisningssituationer, hvor eleverne skal bruge deres mobiltelefon, hvor disse selvfølgelig udleveres.

Morgenbevægelse


Bevægelse er godt. Vi starter hver morgen med 20 minutters bevægelse for alle elever. Der er forskellige aktiviteter eleverne kan vælge imellem: F.eks. dødbold, basketbold, waveboards, sjipning m.m.

Kreative og praktiske fag


Musik, billedkunst, håndværk og design, madkundskab er faste bestandele af skolens skema.

Vi vil gerne støtte den enkelte elev i at udfolde sig kreativt. Så de kreative fag er en naturlig del af elevernes skoledag.

Temadage og teateruge


I løbet af skoleåret er der en del temadage, hvor undervisningen er tværfaglig og tager et aktuelt emne/tema op.

I Teaterugen arbejder hele skolen med en teaterforestilling, som i slutningen af ugen vises for forældre og skolekredsen.


Morgensang/morgensamling


Vi har og morgensamling og morgensang hver morgen. 

Her synger vi sammen, synger for fødselarer og snakker om aktuelle emner i samfundet eller på skolen.

Studieture


Hvert andet år har vi skolebyt med en anden friskole i Danmark.

I overbygningen (7.-9. årgang) tager vi på studietur hvert år. Én tur til Danmark, én til et sted i Europa og en til det "store udland".

Studieturene skal skabe udsyn og kulturformidling. Eleverne skal opleve, at der sker spændende ting rundt omkring i verden. Ting de også selv kan have indflydelse på og lære af.

Aldersintegreret undervisning


I dansk og matematik har vi kompetencehold, Kompetenceholdene kan derfor bestå af elever fra flere forskellige årgange. Holdenes sammensætning evalueres 3 gange årligt.