Randlev Friskole & Børnehus


Randlev Friskole er en friskole i Odder, hvor undervisningen er aldersintegreret, hvor fysisk aktivitet er en del af den boglige undervisning og hvor dit barn kan starte, når det er klar.


Brugen af iPads og MacBooks er en naturlig del af undervisningen og anvendes som en del af nutidens penalhus. Alle elever får udleveret en iPad (indskolingen, dog ikke 0. klasse) eller en Macbook (mellemtrin og udskoling) når de starter på skolen.En skole uden skældud


Randlev Friskole & Børnehus arbejder målrettet med at være en skole og børnehave uden skældud. Vi møder børn og voksne ud fra en anerkendende tilgang med smil og nysgerrighed.


Fællesskab, respekt og dialog er grundlæggende værdier i vores daglige arbejde med hinanden.

Hvad vi gør ...

Små årgange


Randlev Friskole er en lille skole. Vi ønsker at alle kender alle. Derfor er der max 16 elever pr. årgang. Det giver lærerne god tid til hver enkelt elev socialt og trivselsmæssigt.

Kompetencebaseret undervisning


I dansk og matematik underviser vi på kompetencehold. Kompetenceholdene sammensættes primært ud fra fagligt niveau, men også sociale relationer. Derfor kan kompetenceholdene bestå af elever fra flere forskellige årgange. Da holdene i sit udgangspunkt er baseret på elevernes kompetencer, kan holdstørrelserne skifte meget. Nogle er små, andre rammer gennemsnittet og andre igen er store. Ved de store hold har vi ofte to voksne i undervisningen. Holdenes sammensætning evalueres tre gange årligt.


Kreative og praktiske fag


Musik, billedkunst og madkundskab er faste bestandele af skolens skema.

Vi vil gerne støtte den enkelte elev i at udfolde sig kreativt. Så de kreative fag er en naturlig del af elevernes skoledag.

Mobilfri skole og SFO


Vi har besluttet, at vi gerne vil være sammen i den analoge verden. Derfor er skolen mobilfri. Det betyder, at eleverne afleverer deres mobiltelefoner inden skolestart. De bliver låst væk og afleveres tilbage til eleverne efter SFO tiden og til de store elever, når de har fri fra skolen.

Istedet for at kigge ned i sin telefon bruger eleverne tiden til leg og fællesaktiviteter på tværs af alder og køn.

Elever, der er ordblinde og som bruger deres mobiltelefon som læse-, skriveteknologisk værktøj er undtaget fra denne regel. Der kan også være undervisningssituationer, hvor eleverne skal bruge deres mobiltelefon, hvor disse selvfølgelig udleveres.

Samling og sang


Vi har og samling og fællessang hver formiddag. 

Her synger vi sammen, synger for fødselarer og snakker om aktuelle emner i samfundet eller på skolen.

Bevægelse


Bevægelse er godt. Efter de to første lektioner har vi hver dag en halv times pause med bevægelsesaktiviter eller svedbånd . Der er forskellige aktiviteter eleverne kan vælge imellem: F.eks. dødbold, basketbold, waveboards, sjipning m.m.

Studieture


Hvert andet år har vi skolebyt med en anden friskole i Danmark.

I overbygningen (7.-9. årgang) tager vi på studietur hvert år. Én tur til Danmark, én til et sted i Europa og en til det "store udland".

Studieturene skal skabe udsyn og kulturformidling. Eleverne skal opleve, at der sker spændende ting rundt omkring i verden. Ting de også selv kan have indflydelse på og lære af.

Temadage og teateruge


I løbet af skoleåret er der en del temadage, hvor undervisningen er tværfaglig og tager et aktuelt emne/tema op.

I Teaterugen arbejder hele skolen med en teaterforestilling, som i slutningen af ugen vises for forældre og skolekredsen.