Vi udvikler potentialet for et godt liv

Randlev Friskole og Børnehus er en skole som styrker og udvikler den enkelte elevs samlede kompetencer i livet, som fremmer elevernes glæde, livsmod og evner til demokratisk deltagelse i en hastigt foranderlig verden.


Skolen er en udviklingsorienteret skole, der søger at være i stadig bevægelse med fokus på at udsyn giver indsigt.


Skolens undervisning er med afsæt i et helhedsorienteret menneskesyn og med en målsætning om vedvarende at skærpe elevernes nysgerrighed og lyst til læring både fagligt, personligt og socialt.


Vision

Vi udvikler potentialet for et godt liv.


Mission
Med et fagprofessionelt og anerkendende udviklings- og læringsmiljø danner og uddanner vi børn og unge til livsduelige og demokratiske medborgere.


Vores værdier
Værdigrundlaget er for Randlev Friskole og Børnehus hele rammen om vores arbejde med børnene i børnehuset og eleverne i skolen. Værdigrundlaget er fundamentet for vores indsats og dialog med og kommunikation til hinanden, hvad enten det er til, fra eller blandt personale, børn, elever, forældre og andre samarbejdspartnere.


Vores værdier er koncentreret om FÆLLESSKAB, RESPEKT og DIALOG.


Fællesskab
Man er en del af fællesskabet på Randlev Friskole og Børnehus som barn, elev, medarbejder og forældre og det sammenhold der består i at drive en god skole og børnehave for alle.
Det vi er fælles om, er at skabe en god skole og børnehave, en tryg og lærende arbejdsplads for børn og voksne, og et rart sted at være.
Vi forventer, at alle bidrager med det, den enkelte nu kan bidrage med, til at gøre fællesskabet stærkere, godt og socialt inkluderende.
Alle skal opleve, at de er en del af flere fællesskaber på skolen. Om det er skolen, klassen, årgangen, stuen eller en lille vennegruppe.
Et velfungerende fællesskab kræver klare rammer og regler. Disse rammer og regler har man medindflydelse på at definere, hvorfor man også har et medansvar for at overholde disse.


Respekt
En helt grundlæggende værdi er respekten for det enkelte menneske. At hvert menneske har en selvstændig værdi, uanset hvor hver enkelt befinder sig i sit liv.
Når vi viser respekt for andre betyder det, at vi respekterer hinandens værdi, vigtighed og berettigelse som barn, elev, lærer, forældre og den rolle og opgave der følger med den status.
Respekten viser, at vi anerkender hinanden, skolen og skolens ting.
Respekt betyder også at man tager hensyn til andre og anerkender deres liv, grænser og frihed. For at få respekt, må man også vise respekt.


Dialog
Med dialog mener vi, at vi altid søger samtalen for at forstå hinanden. Vi søger dialogen for at løse udfordringer og konflikter. Vi spørger og lytter anerkendende til hvad andre tænker og føler og taler ud om de forskellige synspunkter, så vi kan få et mere nuanceret billede af situationen.