Velkommen


På Randlev Friskole og Børnehus er vores prioritet at skabe et stærkt fællesskab, hvor alle familiemedlemmer føler sig velkomne og respekterede.


Vi fremmer respektfuld dialog som fundament i vores samvær, og vi anerkender vigtigheden af at lytte til hinandens perspektiver. Vælg os, hvis du ønsker en skole og/eller børnehave, der vægter fællesskab, respekt og dialog højt.

  • Undervisning på kompetencehold


  • Skole uden skæld ud


  • Alle bliver set hver dag


  • Mobilfri skole


  • Tæt opfølgning


  • Lærere og pædagoger siger godmorgen i skolegården


  • Fuld IT-pakke er med i forældrebetalingen

Er dit barn snart færdig med 6. klasse?


7.-9. klasse, også kaldet udskolingen, er den tid, hvor eleven gennemgår en stærk personlig udvikling, hvor eleven udvikler sig fra at være barn til ungt menneske.


Udskolingen er også den tid i grundskolen, hvor vigtige valg skal træffes i forhold til hvad fremtiden skal byde på.


Den opgave tager vi på Randlev Friskole meget seriøst.

Vil du vide mere?

Vil du høre mere om mulighederne, så kontakt skoleleder Gunnar Friedrichsen på tlf. 31186374.