Indmeldelse og pris pr. 1.1.2021

Hvordan indmelder jeg mit barn/mine børn på Randlevskolen eller Børnehaven Fuglereden og hvad koster det?


Indmeldelsesblanket

Inden I sender denne indmeldelsesblanket, bedes I tage kontakt til skolen/børnehaven for at høre, om der er venteliste og for at aftale en indledende samtale og rundvisning.


Derefter kan udfylde indmeldelsesblanketten, som du kan downloade ved at klikke her.: Indmeldelsesblanket


Blanketten skal underskrives af alle forældremyndighedsindehavere og kan sendes til:


  • kontor@randlevskolen.dk (tag et billede eller scan)
  • Randlevskolen, Eriksmindevej 13, 8300 Odder.
  • Eller I kan komme og aflevere den personligt på skolen.


OBS: Der er aktuelt venteliste til børnehaven. Forud for opskrivning/indmeldelse skal man derfor kontakte børnehaveleder, Dorte Fritzbøger, på tlf: 31 18 63 77 eller mail: dorte@randlevskolen.dk


Indmeldelsesgebyr


Det koster et indmeldelsesgebyr på 1.000 kr. at blive skrevet ind på Randlevskolen som barn i børnehaven eller elev på skolen. Beløbet refunderes ikke og betales kun én gang. 


Indmeldelsesgebyret skal indbetales på skolens konto i Danske Bank, reg. nr: 3627 kontonr: 0012620837 inden skolestart, med angivelse af indbetaler.


Pris per måned


Der betales 12 rater om året.


Prisen for børnehaven hhv. skole inkl. SFO til og med 4. årg. pr. måned:


  • 1. barn: kr. 1.785,00
  • 2. barn: kr. 893,00
  • 3. barn: kr. 714,00